Sığorta haqqı əmlak üzrə sığorta məbləğinə 0,1 % - 0,4 % aralığında tarif tətbiq olunmaqla hesablanır. Xüsusi hallarda tarif təyin olunmuş aralıqdan az və ya çox ola bilər.

Əmlak sığortası

Əmlakınızı kənar təhlükələrin yaratdığı zərərlərdən qoruyun.