Sığorta qaydaları

Sığorta qaydaları

Hərbi qulluqçularının dövlət icbari şəxsi sığortası

Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin icbari sığortası

Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

Hava nəqliyyat vasitələrinin tam sığortası

Su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

Gəmi sahiblərinin məsuliyyətinin sığortası

Elektron cihaz və avadanlıqların sığortası

Əmlakın yanğın və digər əlavə risklərdən sığortası

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığortası

Kənd təsərrüfatı binaları, tikililəri və s. əmlakların sığortası

Qiymətli əşyaların daşınması sığortası

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinə məxsus heyvanların sığortası

Fiziki şəxslərə məxsus olan heyvanların sığortası

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət sığortası