"Azərsığorta" Fərdi və Korporativ müştərilərə könüllü qaydada "Əmlakın yanğın və digər risklərdən sığortası"nı təklif edir. Əmlakın könüllü sığortası üzrə sığortaçı sığortalıya ("Azərsığorta" əmlaklarının sığortalanmasını istəyən müştərilərə) yanğın, ildırım, partlayış və bunlarla əlaqədar əmələ gələn tüstü, buxar, yaxud istilik nəticəsində baş vermiş sığorta hadisəsi üzrə əmlakın zədələnməsi və ya məhv olması hadisəsinə sığorta təminatı verir.

Azadolma məbləği, sığortalı ilə sığortaçı arasındakı razılığa əsasən müəyyən oluna bilər. Sığorta haqqı müəyyən edilmiş cari sığorta tariflərinin əsasında təklif olunur. Əmlaka baxış keçirildikdən sonra əmlakının könüllü sığortası üzrə müqavilə rəsmiləşdirilir.

Sığorta məhsulunu əldə etmək üçün "Azərsığorta"nın xidmət şəbəkələrinə yaxınlaşa və ya *1200 nömrəsinə zəng edərək müraciət edə bilərsiz. 

Əmlak sığortası

Əmlakınızı kənar təhlükələrin yaratdığı zərərlərdən qoruyun.