"Azərsığorta" korporativ müştərilərə könüllü tibbi sığortası növü üzrə korporativ tibbi sığorta məhsulunu təklif edir. 

Könüllü tibbi sığorta sığorta olunana tibb müəssisələrində göstərilən xidmətlərlə əlaqədar yaranan xərclərin əvəzinin tam və qismən ödənilməsini nəzərdə tutan sığorta məhsuludur.

Sığorta təminatı aşağıdakı hallara şamil edilir:

  • Sığorta müddəti ərzində təsadüflük əlaməti daşıyan, istisnalar arasında yer almayan xəstəliyə məruz qalması və bədbəxt hadisə nəticəsində  yaralanması ilə əlaqədar tibbi yardım almaq məqsədi ilə tibb müəssisələrinə müraciəti sığorta hadisəsi hesab edilir.

Könüllü tibbi sığorta məhsulu üzrə təşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq  idarə, müəssisə, şirkətlərin və digər kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatların əməkdaşları sığortalana bilər.

 

Tibbi sığorta

Sağlamlıq və sağlam gələcək üçün sığortalanın.