Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta məbləğləri:

  • fiziki şəxslərin sağlamlığına dəyən zərərə görə sığorta məbləği bir hadisə üzrə 50.000 manatdan çox olmamaq şərtilə, bir fiziki şəxsin sağlamlığına dəyən zərər üzrə 5000 manat;
  • üçüncü şəxslərin əmlakına dəyən zərər üzrə 5000 manat.

Avtonəqliyyat vasitəsinin növünə görə tətbiq olunan əmsallar:

S.n.

Avtonəqliyyat vasitəsinin növü

Əmsallar

1.

Minik avtomobillərinin və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələrinin mühərriklərinin həcminə görə:

 

 

50 sm3 – 1500 sm3

1,00

 

1501 sm3 – 2000 sm3

1,50

 

2 001 sm3 – 2500 sm3

2,00

 

2501 sm3 – 3000 sm3

2,50

 

3001 sm3 – 3500 sm3

3,00

 

3501 sm3– 4000 sm3

3,50

 

4001 sm3– 4500 sm3

4,00

 

4501 sm3– 5000  sm3

4,50

 

5000 sm3-dən çox

5,00

2.

Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələrinin sərnişin yerlərinin sayına görə:

 

 

9 – 16

3,00

 

16-dan artıq

4,00

3.

Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən maksimum kütləsinə görə:

 

 

3500 kq-dan çox olmadıqda

3,00

 

3501 kq – 7 000 kq

4,00

 

7000 kq-dan yuxarı

5,00

4.

Motosikletlər və motorollerlər

1,00

5.

Qoşqular və yarımqoşqular

0,50

6.

Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri

1,00

7.

Trolleybuslar və tramvaylar

2,00

 

Sığortalının sürücülük təcrübəsi və yaşına görə tətbiq olunan əmsallar:

S.n.

Yaş/ Təcrübə

0 il

1 il

2 il

3-4 il

5-6 il

7-10 il

10 ildən yuxarı

1.

16-25

1.35

1.35

1.35

1.30

1.25

1.20

 -

2.

26-29

1.35

1.35

1.30

1.25

1.20

1.10

1.00

3.

30-39

1.35

1.30

1.25

1.20

1.10

1.00

1.00

4.

40-49

1.35

1.30

1.25

1.15

1.10

1.00

1.00

5.

50-65

1.35

1.30

1.25

1.15

1.05

1.00

1.00

6.

65-dən yuxarı

1.35

1.35

1.35

1.30

1.25

1.20

1.10

 

Avtonəqliyyat vasitəsinin daha çox istifadə olunduğu əraziyə görə tətbiq olunan əmsallar:

S.n.

Avtonəqliyyat vasitəsinin daha çox istifadə olunduğu ərazi

Əmsallar

1.

Bakı şəhəri

1.10

2.

Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu

1.05

3.

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Gəncə şəhəri

1.00

4.

Digər şəhər və rayonlar

0.95

 

Avtonəqliyyat vasitəsinin istismar müddətinə görə tətbiq olunan əmsallar:

S.n.

Avtonəqliyyat vasitəsinin istismar müddəti

Əmsallar

1.

0-10 il

1.00

2.

11-20 il

1.05

3.

20 ildən artıq müddət

1.10

Nəqliyyat sığortası

Arzuolunmaz hadisələrdə ilk dəstəyin sığortadır.