Avtodaşıyıcılar və Ekspeditorların Mülki Məsuliyyətinin İcbari Sığortası (Fiziki sahibkar/Korporativ)

"Azərsığorta" Fərdi sahibkar və Korporativ müştərilərə "Avtodaşıyıcılar və Ekspeditorların Mülki Məsuliyyətinin Sığortası"nı təklif edir. "Avtodaşıyıcılar və Ekspeditorların Mülki Məsuliyyətinin Sığortası" şəhadətnaməsi ilə yükün Sığortalı tərəfindən qəbul olunması anından və alan şəxsə təhvil verilməsi anınadək hər hansı təsadüfi və gözlənilməyən hadisənin baş verməsi nəticəsində itirilməsi, məhv olması və ya zədələnməsinə görə Sığortalının həmin zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə səlahiyyətli şəxs qarşısında məsuliyyətinə dair  sığorta şəhadətnaməsində göstərilən müddət ərzində dəyə biləcək ziyan və zərərlərə görə sığorta şəhadətnaməsinin şərtləri daxilində müvafiq təminat əldə edəcəksiz. Bununla yanaşı  sığortalının səlahiyyətli şəxs qarşısında yükün səlahiyyəti olmayan şəxsə təhvil verilməsi nəticəsində yükün itirilməsi, məhv olması və ya zədələnməsinə görə zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə məsuliyyətinə dair sığorta təminatı da verilir. Sığorta qaydalarının istisna maddələrində qeyd olunanlardan başqa hər hansı səbəb üzündən bütün təsadüfi ziyanlar və ya zərərlər bu sığorta növü ilə əhatə olunur.

Sığorta məhsulunu əldə etmək üçün "Azərsığorta"nın xidmət şəbəkələrinə yaxınlaşa və ya *1200 nömrəsinə zəng edərək müraciət edə bilərsiz.

Müraciət et

Müraciətiniz üçün təşəkkür edirik.

Sizinlə ən qısa zamanda əlaqə yaradılacaqdır