Hotline
+99450 234 99 72
+99450 234 99 70
+99412 561 24 11
+99412 561 26 17
Şəxsi kabinet
AZ RU

EN

Reinsurance

Bağlanmış hər bir müqaviləyə görə şirkət müəyyən məsuliyyətlər daşıyır və böyük risklərlə rastlarşır. Bunun üçün risklərin daha etibarlı qorunması üçün onların təkrarsığortaya verilməsi məqsədə uygundur. Bu şirkətin təkrarsığorta siyasətinin əsasını təşkil edir və daima inkişaf etməkdədir. Şirkət təkrarsığorta siyasətini yerli, xarici ölkələrin sığorta şirkətləri və brokerlər ilə əməkdaşlıq edir. Şirkət qəbul etdiyi sığortalılara əsasən bütün risklərə tam şəkildə məsuliyyət daşıdığından onlara ən etibarlı təminat vermək öhdəliyin üzrərinə götürmüşdür. Bu məqsədlə şirkət 94 il ərzində qəbul etmiş hər bir riskin bölüşdürülməsi üçün yerli və xarici sığorta və təkrarsığorta şirkətləri ilə onların reytinqlərinə uyğun olaraq risklərin bölüşdürməsini yerinə yetirir. 

Sığorta risklərinin coğrafi olaraq yerləşdirilənməsi (paylaşdırılması) və müştərilərin əmlak maraqlarını maksimum şəkildə mühafizəsinə (qorunmasına) zəmanət məqsədi ilə “Azersığorta ” Şirkəti özünü bütün risklər portfelini təkrar sığortaya ötürür.

Şirkət təkrar sığortaya müxtəlif sığorta obyektlərini yerləşdirir və bir sıra dövlətlərin təkrar sığorta və broker şirkətləri ilə əlaqələr qurur. Belə ki, Böyük Britaniyanın sığorta və broker təkrar sığorta şirkətləri, ABŞ, Almaniya, İsveç, Fransa, Türkiyə, Yaponiya, Rusiya və İran bu şirkətlərdən hesab edilirlər. Bunlardan başqa “Azersığorta ” Sığorta Şirkəti “Basak sığorta”, “AON Azeri”, “AİG”, “LukOil insurance,” “MinehRe”, “AzRe”, “MBASK”, “Atəşğah”, “Paşa sığorta”,”Tokio Marine” sığorta, təkrar sığorta və broker şirkətləri ilə əlaqələrə malikdir və əməkdaşlıq edir.

© 2012-2019. Dövlət Sığorta Şirkəti